Υπηρεσίες

Σχεδιασμός και υλοποίηση

  Δικτύων

  LΑΝ

  Wan

  VPN’s -Dynamic Multipoint VPN’s

  Wireless LANs, Wi-Fi

  Ζεύξεις κτιρίων

  Intranet’s – internet

  Advance infrastructure networks

Κεντρικά Συστήματα διαχείρισης δεδομένων

  Domain controllers

  Clusters

  Linux High Availability servers

  Data centers

  Server Pool’s

  Storage Pool’s

Κεντρικά συστήματα διαχείρισης μηνυμάτων
  Exchange servers

  Linux base mail systems

  Sip farms

  VoIP messaging

  Voice mail systems

Μελέτες και σχεδίαση backup και disaster recovery plans

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση τερματικών και παρελκόμενων

Κατοχύρωση και διαχείριση ονοματοδοσίας internet, web hosting, dedicated server’s

Ανάπτυξη δομημένης, οριζόντιας και κάθετης, καλωδίωσης με διεθνή standards

Δίκτυα

Δομημένη Καλωδίωση

Δομημένες καλωδιώσεις βάση των διεθνών Standards TIA/EIA με τα καλύτερα υλικά της αγορά σε Cat5 και Cat6.Rack, Patch panels και ότι άλλο χρειάζεται μια σωστά δομημένη καλωδίωση.

Περιφερειακά Δικτύων (Switch, Routers...)

Εμπιστευτείτε την σύνδεση των μηχανημάτων σας σε αυτούς που ξέρουν! Cisco, LinkSys, 3Com, D-link, Level One

Ασύρματα δίκτυα

Ολοκληρωμένα ασύρματα δίκτυα indoor, outdoor, Building to building, point to point, point to multipoint, με την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια και ταχύτητα 802.11a/b/g και super g στα108Mbs